Hur dansar man hambo?

Hambo som dansas till musik i 3/4 takt, tillhör de svenska gammaldanserna.

Det finns många olika hambodanser från stora delar av landet och de är en familj inom dansformen polska. Hambon har tydlig betoning på den första taktdelen. Tempot varierar mycket mellan olika hambodanser, från snabbt i stöthambo till långsamt i djup nighambo. Musiken är indelad repriser (grupper) om åtta takter. De dansande börjar normalt dansa i första takten av en repris. Vid hambo som vanlig gammaldans upprepar man de fyra motiven dalsteg (två takter), tre steg eller ett tresteg framåt (en takt), omdansning (fyra varv på fyra takter) samt utgång med tre steg framåt (en takt). I folkliga varianter kan det skilja sig mycket, t.ex. genom att även sista takten dansas ut (t.ex. i Hambopolska från Södra Dalarna) och/eller genom att man inte dansar dalsteg utan t.ex. tre steg från och emot varandra eller försteg (t.ex. i Hambo från Oviken) och/eller att de tre stegen utgår (t.ex. i Hambo från Bullaren).

Hälsingehambon är ett årligt världsmästerskap i hambo där dansen sker i relativt lågt tempo och med djup nigning.

Vid uppdans för Polskmärke kan den som dansar upp bland närmare hundratalet olika polskor välja följande hambovarianter att visa: Hambopolska från Södra Dalarna, Erikssons hambo från Oviken, Svedåkers hambo från Oviken och Hambo från Lillhärdal.

Hambons historia

Hambons ursprung har varit omstritt. Den utvecklades dock troligen kring förra sekelskiftet ur polskan, som under 1800-talet var den vanligaste pardansen på den svenska landsbygden. Vid förra sekelskriftet kom också de första kompositionerna av särskilda hambomelodier.

I tidigare forskning, bland annat presenterad i Svensk etymologisk ordbok, menas att hambo – eller hambopolska – skulle varit känd sedan 1840-talet och att namnet bildades efter Hanebo socken i Hälsingland. Hambon ska enligt samma källa tidigare ha kallats Hårgadansen efter Hårga by i Hälsingland. Denna härledning är numera ifrågasatt.

Så här dansar man hambo

Kavaljer och dam dansar ofta nästan samma steg under omdansningen, men med en taktdels förskjutning, och med den skillnaden att kavaljerens vänstersteg är längre.

Takt taktdel steg fattning
kavaljer dam
1 1-3 vänster dalsteg
(höger ben pendlas snett framför det vänstra)
höger dalsteg
(vänster ben pendlas snett framför det högra)
enkel handfattning
2 1-3 höger dalsteg vänster dalsteg
3 1 vänster steg höger steg
2 höger steg vänster steg
3 vänster steg höger steg
4 1 ett kort steg med högerfoten starkt vinklad medsols
vänder sig mot damen
höger tå vid vänster häl, lätt nigning
fattar damen under vridning medsols fattar kavaljeren med lätt vridning (motsols) mot denne hambofattning
2 vänsterfoten sätts i under fortsatt vridning medsols ett kort steg med högerfoten, vridning medsols
3 höger tå vid vänster häl ett kort steg med vänsterfoten,
höger fot pendlar bakåt
ev. med litet hopp
ett varv medsols fullbordat
5-7 omdansningen upprepas tre varv/takter till med samma hambosteg som i takt 4
8 1-3 paret återvänder med tre steg till utgångspositionen och tar enkel handfattning

Varianter

Norsk polka är inspirerad av hambo och dansas till polkamusik. Hambon skilde sig enligt Nordisk Familjebok från andra polskor genom att kavaljeren synes lyfta damen på tredje taktslaget under omsvängningen, vilket också kan kallas för nighambo och karaktäriseras av en böljande rörelse upp och ner där damen i hambostegets första taktslag niger lätt. Men varianter utan damens nigning och hopp (eller lyft) är regeln i stora delar av Sverige.

Hambopolka är en variant som främst förekommer i Mälardalen. Den kallas även tvåstegshambo och kännetecknas av att den dansas snabbt och jämnt.

Dessutom finns norsk polka som är inspirerad av hambo och dansas till polkamusik i tvåtakt.

Texten hämtad från wikipedia.org.